November 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepresenteerd voor Horizon 2020, (opvolger van het Europese Zevende Kaderprogramma) het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma vanaf 2014. Dit voorstel is de basis voor onderhandelingen tussen de lidstaten van de Europese Unie (de Raad), het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Horizon 2020 streeft naar een betere balans tussen vertrouwen en controle, een eenduidige set van regels voor alle onderdelen van Horizon 2020 en een gelijk percentage voor vergoedingen voor alle deelnemers.

Horizon 2020 zal ingedeeld worden langs drie strategische prioriteiten:

 1. een excellente kennisbasis;
 2. industrieel leiderschap;
 3. bevorderen van onderzoek en innovatie ten behoeve van maatschappelijke uitdagingen.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

 • tijd tussen aanvraag en verlening gemiddeld met 100 dagen verkorten door:
 • een drastische vereenvoudiging dankzij een eenvoudiger programma-opzet,
 • uniforme regels en minder administratie dankzij een gebruiksvriendelijk model voor de terugbetaling van kosten,
 • één aanspreekpunt voor de deelnemers,
 • minder papierwerk bij de indiening van voorstellen,
 • minder controles en audits;
 • een aanpak die openstaat voor nieuwe deelnemers uit Europa en daarbuiten;
 • integratie van onderzoek en innovatie dankzij een naadloze en coherente financiering van idee tot markt;
 • meer steun voor marktnabije innovatieactiviteiten en een directe economische stimulans bieden;
 • een sterke nadruk op de zogenaamde "maatschappelijke uitdagingen";
 • meer mogelijkheden voor nieuwkomers en jonge, veelbelovende wetenschappers om subsidies aan te vragen voor hun ideeën

De lidstaten zijn het voor het grootste gedeelte eens met de doelstellingen van het Horizon 2020 voorstel en met de voorgestelde administratieve verlichting.

Bron: Agentschapnl.nl/nieuws en eur-lex.europa.eu

 

ActueelContact


Uniresearch BV Elektronicaweg 16-C
2628 XG Delft
The Netherlands
T: +31 15 275 4000
E: info@uniresearch.nl

Route